راهنمای یک بچه شیعه

مطالبی از اسلام برای آگاهی بیشترمان با این دین عزیز

راهنمای یک بچه شیعه

مطالبی از اسلام برای آگاهی بیشترمان با این دین عزیز

مشخصات بلاگ
راهنمای یک بچه شیعه

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام است.

۸ مطلب با موضوع «شعر» ثبت شده است

 کار آتش به اختیار تمیز

 دریافت
  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

وفات عمه سادات بر تمامی مسلمین تسلیت

عمه جان قد کمانم
  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

درد من عشق است و درمانم حسین

دین من عشق است و ایمانم حسین

با الفبای جنون بر دفترم

می نویسم عشق ،میخوانم حسین

  • نوکر نوکران بچه های حیدر