راهنمای یک بچه شیعه

مطالبی از اسلام برای آگاهی بیشترمان با این دین عزیز

راهنمای یک بچه شیعه

مطالبی از اسلام برای آگاهی بیشترمان با این دین عزیز

مشخصات بلاگ
راهنمای یک بچه شیعه

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام است.

۲۱ مطلب با موضوع «مذهبی» ثبت شده است

 کار آتش به اختیار تمیز

 دریافت
  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر


  • نوکر نوکران بچه های حیدر
برای لحظه ای ناامنی در کشور تمامی نیروها آماده هستند


یک زمانی بعثی ها در خرمشهر گفتند : آمدیم که بمانیم..

امروز هم تروریستها در فیلم خود گفتند : در ایران می مانیم

بعثی ها به درک واصل شدند ، داعشی ها هم به درک واصل میشوند...قدرت نظامی ایران بسیار بالاست

جان بر کفان ایران هم بسیارند


در صف اول بسیجیان
و در صف های بعدی تمامی مردم ایران
جز منافقین حرامی
ایستاده اند
داعش یا هر خر دیگری فکر تجاوز به این را داشته باشد
به فکر نا بودی خود هم باشد

جیگر دارید
بسم الله

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

تنها کسی که یک جمله از حرف هایشان در مناظره دروغ نبود

ایشان دزدی نکرده و نمی کنند


ایشان ستاد خود را خانه محمرومین قرار داده است و مثل دکتر روحانی
ستاد خود را با چاقو کش های قبل انقلاب
و فتنگران 88 پر نکرده است


هرکسی که دشمن(ترامپ،BBC،CNNو...)بد او را بگوید
بدانید مردی است که دشمن را لرزانده است


وکسی که دشمن از او و یارانش(روحانی،جهانگیری)از او حمایت می کند
بدانید یا با دشمن است یا اتقدر ناتوان و نا آگاه است که دشمن بنواند در دولتش
هر غلطی بکند


میزان رای رهبر است

خادم امام رضا،سید محرومان رای رهبر استحاضر به بحث
در تلگرام
با آیدی:
MRZ_AM_13ما مانند حامیان دکتر روحانی و جهانگیری ترسی از جواب به شبهات نداریم

حامیان یار بهشتی

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر
لطفا بدون هیچ تعصبی این فیلم را نگاه کنید  • نوکر نوکران بچه های حیدر

ملت ایران برای انتخاباتی که در پیشرو دارند باید دقت بسیاری کنند

زیرا سرنوشت کشور دوباره در دستان ملت استبا توجه به اینکه

کشور را نباید دست منافقین و دشمنان بسپارند

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

وفات عمه سادات بر تمامی مسلمین تسلیت

عمه جان قد کمانم
  • نوکر نوکران بچه های حیدر