راهنمای یک بچه شیعه

مطالبی از اسلام برای آگاهی بیشترمان با این دین عزیز

راهنمای یک بچه شیعه

مطالبی از اسلام برای آگاهی بیشترمان با این دین عزیز

مشخصات بلاگ
راهنمای یک بچه شیعه

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام است.

وقتی ایران به تمامی تروریست های منطقه و جهان سیلی میزند  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدرنمی دونم چرا بعضی ها نمی خوان قبول کنن
آمریکا از ایران می ترسه

آمریکا و دار و دستش چند قرنه که ایران رو می خوان

تا قبل انقلاب بسیار راحت از ایران دزدی می کردن آب هم از آب تکون نمی خورد
البته اون موقع عم چهار تا آدم باغیرت مثه میرزای شیرازی بودن
که جلوی به تاراج رفتن مال کشور و ذلیل نشدن ایران رو بگیرن

ولی باز هم آمریکا شیطان بزرگ دزدی ها شو می کرد

حالا ایران با انقلابش درس مقاومت و استکبار ستیزی به مردم جهان داد


آمریکا زمانی تک قدرت دنیا بود
و حالا هم یکی از قدرت های جهان است اما قدرت های هم تراز
آمریکا بسیار شدن

و آمریکا ترسیده است

اگه نترسیده بود وقتی کره چهار تا موشک می فرستاد هوا برای
نشان دادن توان نظامی اش نمی گفت نفرست

می ترسه دنیا بفهمن قدرت های دیگه ای در دنیا جز آمریکا هست

وقتی ایران موشک های ساخت خودشو می رستاد هوا
نمی گفت نقض برجام
آزمایش های موشکای خودمون به شما ربط داره؟؟؟؟؟؟؟


اگه می تونست ایرانو بگیره
خیلی راحت می یومد تو ایران همون جوری که

رفت تو تمامی کشور های منطقهنمی تونه

داداشه من چرا باور نمی کنی نمی تونه

می ترسه دوباره با ایران در بیافتهایران قدرت جهانی شده که یه قدرت جهانی

استعمار گر ازش می ترسه

ایران رو باور کن


حاضر به گفت و گو(بحث)نظر بده

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر


  • نوکر نوکران بچه های حیدر
برای لحظه ای ناامنی در کشور تمامی نیروها آماده هستند


یک زمانی بعثی ها در خرمشهر گفتند : آمدیم که بمانیم..

امروز هم تروریستها در فیلم خود گفتند : در ایران می مانیم

بعثی ها به درک واصل شدند ، داعشی ها هم به درک واصل میشوند...قدرت نظامی ایران بسیار بالاست

جان بر کفان ایران هم بسیارند


در صف اول بسیجیان
و در صف های بعدی تمامی مردم ایران
جز منافقین حرامی
ایستاده اند
داعش یا هر خر دیگری فکر تجاوز به این را داشته باشد
به فکر نا بودی خود هم باشد

جیگر دارید
بسم الله

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

تنها کسی که یک جمله از حرف هایشان در مناظره دروغ نبود

ایشان دزدی نکرده و نمی کنند


ایشان ستاد خود را خانه محمرومین قرار داده است و مثل دکتر روحانی
ستاد خود را با چاقو کش های قبل انقلاب
و فتنگران 88 پر نکرده است


هرکسی که دشمن(ترامپ،BBC،CNNو...)بد او را بگوید
بدانید مردی است که دشمن را لرزانده است


وکسی که دشمن از او و یارانش(روحانی،جهانگیری)از او حمایت می کند
بدانید یا با دشمن است یا اتقدر ناتوان و نا آگاه است که دشمن بنواند در دولتش
هر غلطی بکند


میزان رای رهبر است

خادم امام رضا،سید محرومان رای رهبر استحاضر به بحث
در تلگرام
با آیدی:
MRZ_AM_13ما مانند حامیان دکتر روحانی و جهانگیری ترسی از جواب به شبهات نداریم

حامیان یار بهشتی

  • نوکر نوکران بچه های حیدر