راهنمای یک بچه شیعه

مطالبی از اسلام برای آگاهی بیشترمان با این دین عزیز

راهنمای یک بچه شیعه

مطالبی از اسلام برای آگاهی بیشترمان با این دین عزیز

مشخصات بلاگ
راهنمای یک بچه شیعه

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام است.

مولوی:

گفت پیغمبر که خلاق مجید     خلق عالم را سه گونه آفرید

مرکب بودن انسان از نظر قرآن:

سوره حجر/29:به فرشتگان می گوید:وقتی که خلقت این مو جود را تکمیل کردم و از روح خودم چیزی در او دمیدم، براو سجده برید.می گویند:این موجود یک موجود خاکی است،من ا.را از خاک می آفرینم،یک موجود  طبیعی و مادی است؛ولی همین موجود آفریده شده از آب و خاک،همین دارای جسم و جسدی،مانند حیوان های دیگر،از روح خودم چیزی دراو دمیدم.

نتیجه گیری از این قسمت:انسان مرکب است:موجودی تشکیل شده از خاک و تشکیل شده ازقسمتی از روح خدا که در آن دمیده شده است.

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

امام خامنه ای:

خودتان را آماده کنید برای مبارزه با استکبار.

"هرکه با علی و آل علی درافتاد ور افتاد"

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

شخصی باهیجان و اضطراب به حضور امام صادق آمد وگفت:"درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد،که خیلی فقیر و تنگدستم"

امام:"هرگز دعا نمی کنم."

-چرا دعا نمی کنید؟!

"برای اینکه خداوند راهی برای این کار معین کرده است.خداوند امر کرده است که روزی را پی جویی کنید و طلب نمایید.اما تو می خواهی در ختنه خود بنشینی و با دعا روزی را به خانه خود بکشانی!"

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

امام صادق علیه سلام می فرمایند:

کسی که بین نماز ظهر و عصرش تصبیحات زهرا سلام الله علیها بگوید و بعد استغفار کند خداوند تمامی گناهانش را می بخشد و بهشت بر او حتمی می شود

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

  • نوکر نوکران بچه های حیدر

علی ابن علی طالب علیه سلام ازخانه بیرون آمده بود وطبق معمول به طرف صحرا و باغستان ها که با کار کردن در آنجاها آشنابود می رفت،ضمناباری نیزهمراه داشت.شخصی پرسید:"یاعلی!چه چیز همراه داری؟"
علی:"درخت خرما،ان شاءالله."
-درخت خرما؟!
تعجب آن شخص وقتی زایل شد بعد از مدتی او و دیگران دیدند تمام هسته های خرمایی که آن روز علی همراه می برد که کشت کند وآرزو داشت در آینده هر یک درخت خرما تناوری شود،به صورت یک نخلستان درآمد وتمام آن هسته هاسبزو هرکدام درختی شد.

  • نوکر نوکران بچه های حیدر